Products

Wozart Switch Controller

Wozart Switch Controller Mini

Wozart Switch Controller Pro

Wozart Smart Plug

Wozart Motor Controller

Wozart LED Orchestrator

Wozart Universal IR

Wozart Scene Controller

The Wozart App

Wozart Sense

Wozart Sense Pro